Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XIII/34/2018

Uchwała Nr XIII/34/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej z siedzibą w Kozienicach z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na lata 2018-2021.

8 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIII/34/2018

Uchwała Nr XIII/33/2018

Uchwała Nr XIII/33/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na 2018 r.

8 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIII/33/2018

Uchwała Nr XIII/32/2018

Uchwała Nr XIII/32/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Ziemi Kozienickiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku za 2017 r.

8 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIII/32/2018

Uchwała Nr XIII/31/2018

Uchwała Nr XIII/31/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin Ziemi Kozienickiej wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2017 rok.

8 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIII/31/2018

Uchwała Nr XII/30/2018

Uchwała Nr XII/30/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/5/2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Ziemi Kozienickiej, zmienionej uchwałą nr V/14/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.

8 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XII/30/2018