Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Związek Gmin Ziemi Kozienickiej powstał w 2001 roku. Członkami Związku są wszystkie Gminy należące do powiatu kozienickiego:

  • Gmina Garbatka Letnisko
  • Gmina Głowaczów
  • Gmina Gniewoszów
  • Gmina Grabów nad Pilicą
  • Gmina Kozienice
  • Gmina Sieciechów

Ideą utworzenia Związku było wspólne planowanie i podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności selektywna zbiórka odpadów komunalnych, budowa regionalnego wysypiska śmieci, opracowanie programów z tym związanych oraz edukacja ekologiczna. Budżet Związku składa się ze stałych składek członkowskich, wyliczanych corocznie w oparciu o ilość odpadów odprowadzonych przez poszczególnych Członków
i liczbę mieszkańców. Od wielu lat Związek prowadzi działania w zakresie ochrony środowiska; opracowano program usuwania azbestu dla gmin - Członków Związku, angażuje się w edukację ekologiczną, finansuje akcję likwidacji dzikich wysypisk.

W obecnej kadencji wszyscy uczestnicy Związku – rozpoczęli prace nad rozszerzeniem zadań statutowych i podejmowania wspólnych działań również w innych sektorach niż ochrona środowiska. Prace nad ustaleniem zmian statutu zostały rozpoczęte. Po wypracowaniu wspólnego stanowiska wszystkich Członków Związku rozpocznie się procedura uchwalania zmian statutu. Istnienie Związku Gmin Ziemi Kozienickiej i zaangażowanie Gmin - Członków są dowodem na potrzebę funkcjonowania takich organizacji. Rozwija to wymianę doświadczeń, pozwala na wsparcie i zabieganie o wspólne dobro samorządów. Planowane na najbliższą przyszłość wzmożenie działań oraz ich rozszerzenia na inne zadania własne samorządów gminnych zapewne przełoży się na wymierne efekty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Związek Gmin Ziemi Kozienickiej
Data utworzenia:2019-01-04
Data publikacji:2019-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Wąsik
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Spyra
Liczba odwiedzin:116