Jesteś tutaj: Start / Majątek

Majątek

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Związek Gmin prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o budżet uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Majątek Związku stanowią wniesione udziały.
 3. Majątek Związku jest odrębny od majątku uczestników Związku i jest odrębnie zarządzany.
 4. Uczestnicy Związku wnoszą do Związku udziały w wysokości 5000,00 zł (pięciu tysięcy).
 5. Uczestnik Związku zobowiązany jest wnieść swój udział w całości w terminie 3 miesięcy od dnia rejestracji Związku lub przystąpienia do Związku.
 6. Związek posiada własny budżet.
 7. Dochodami Związku są:
  1. stałe roczne składki członkowskie uczestników Związku,
  2. dochody z majątku zakładów, przedsiębiorstw i urządzeń Związku,
  3. wpływy jednorazowe uzyskane ze sprzedaży części majątku Związku,
  4. dotacje, darowizny i zapisy dokonywane na rzecz Związku,
  5. inne dochody.
 8. Stałe roczne składki członkowskie zostają ustalone uchwałą Zgromadzenia, stosownie do liczby mieszkańców poszczególnych Gmin - uczestników Związku, przy uwzględnieniu współczynnika 1,5 dla wsi i 2,0 dla miasta, w dniu 30 czerwca roku poprzedniego. Proponowana wysokość składek na rok następny określana jest corocznie do 15 października każdego roku. Składki płatne są z góry w czterech równych ratach do 15 dnia każdego kwartału. Zwłoka w płatności którejkolwiek z rat powoduje naliczenie odsetek ustawowych od dnia wymagalności każdej raty do dnia zapłaty oraz stanowi podstawę do wystąpienia przez Związek do właściwego sądu z powództwem o zapłatę.

  Poza roczną składką członkowską, w przypadku realizacji dodatkowych programów lub przedsięwzięć, uczestnicy Związku – Gminy dobrowolnie przystępujące do realizacji tych programów i przedsięwzięć ponoszą koszty działalności Związku poprzez składki na ich realizację. Partycypacja gminy w kosztach działalności Związku zależy od zakresu przekazanych zadań. Wysokość partycypacji będzie ustalana uchwałą Zgromadzenia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Związek Gmin Ziemi Kozienickiej
Data utworzenia:2019-01-04
Data publikacji:2019-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Wąsik
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Spyra
Liczba odwiedzin:105